سلام من مهدی هستم خیلی خوشحالم اینجایی در این قسمت به احتمال زیاد رزومه رو قرار میدهم